Israël, Gods eerstgeboren zoon

In Exodus 4;22 wordt Israël Gods ‘eerstgeboren zoon’ genoemd.
Onze christelijke kerkvaders gingen voorbij aan deze belangrijke vermelding en fabriceerden een theologie die weliswaar Jeshua, de eniggeboren Zoon omhelsde, maar Israël, Gods eerstgeboren zoon negeerde.
We stelden onszelf, de christengemeente, in de plaats van Israël. De vermaledijde vervangingstheologie zag het levenslicht. Zo’n theologie moest wel spaak lopen.
Vandaag leven we in beslissende tijden waar God Zelf correctie aanbrengt. Hij drukt als het ware op de reset knop.
God is in actie gekomen en is begonnen met de herstelwerkzaamheden van de vervallen hut van David (Israël). Wij zijn daar vandaag getuige van.
Het is ongetwijfeld de bedoeling dat de gemeenschap van gelovigen participeert bij deze herstelwerkzaamheden.
In Jesaja 62 wordt omschreven op welke wijze gelovigen kunnen participeren.

Reacties zijn afgesloten.