Aan mijn moslimvrienden

Over de boodschap van de Bijbel 

Oorspronkelijke titel: To My Muslim Friends
Oorspronkelijk jaar van uitgave: 2004
Auteur: Anise M. Behnam MD
Jaar van uitgave: 2008
ISBN 9789070926700

Het christendom en de islam zijn twee grote wereldgodsdiensten, waarvan elk beweert de waarheid te zijn, zoals die geopenbaard is door de ene, ware en levende God, die hemel en aarde geschapen heeft. Helaas weten de meeste aanhangers van deze beide godsdiensten slechts weinig van wat de ander echt gelooft. In dit boekje gaat de auteur daarom op een sympathieke maar heldere manier in op belangrijke onderdelen van de boodschap van de Bijbel, die door oprechte moslims verkeerd worden begrepen of zelfs als aanstootgevend worden beschouwd. Het gaat vooral om de volgende drie thema’s: de heilige Schrift, de kruisiging van Jezus en de goddelijke Drie-eenheid. Iedere zoeker naar de waarheid zal zijn voordeel kunnen doen met de argumenten die hierbij naar voren worden gebracht.

U kunt het ebook hier downloaden of lezen.

Reacties zijn gesloten.