De God die leeft

De God die leeft is het meest fundamentele werk van dr. F. A. Schaeffer. Het geeft een indringende analyse van het denken van de twintigste eeuw, door onderzoek van de filosofie, de kunst en de theologie.
Tegenover de inconsequente en wanhopige pogingen van de moderne, door het existentialisme beïnvloede mens om nog enige zin in zijn bestaan te ontdekken, stelt Schaeffer de waarden van waarheid en schoonheid die zijn ontleend aan de Goddelijke woordopenbaring. Hij pleit voor een bijbels christendom, dat niet alleen exegetisch en intellectueel verantwoord, maar ook praktisch en esthetisch van waarde is.
Wie zijn denken stelt onder gezag van Gods woord zal het bevrijdend karakter ervan ervaren. Dit boek is velen daarin tot steun geweest.

De God die leeft
Bijbels christendom in de twintigste eeuw
Dr. Francis A. Schaeffer
U kunt het ebook hier downloaden of lezen.

Reacties zijn gesloten.