Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn

Hoeveel geloof heb je nodig om dit boek te geloven?
Volgens sceptici zijn boeken als het onze onbetrouwbaar als bron van objectieve informatie omdat ze geschreven worden door religieuze mensen met een bepaalde agenda. Zo zien sceptici de Bijbel ook: als een boek vol vooroordelen geschreven door be­vooroordeelde mensen. Dat geldt misschien voor sommige boeken over godsdienst, maar niet voor alle. Anders zou je geen enkel ge­schrift over godsdienst, inclusief boeken van atheïsten of sceptici, kunnen vertrouwen omdat iedere schrijver een standpunt inzake godsdienst heeft.
Wat betekent dit voor u als lezer? Moet u alles wat een atheïst over het christendom schrijft verwerpen enkel omdat het een atheïst is? Niet per se, want het zou best waar kunnen zijn. Moet u alles wat een christen over het atheïsme schrijft verwerpen enkel omdat het een christen is? Opnieuw moeten we zeggen: niet per se ‑ het kan best waar zijn wat hij schrijft.
Maar hoe zit het dan met de agenda van een auteur? Is een agenda niet funest voor zijn objectiviteit? Als dat zo is, is geen en­kel boek objectief, inclusief de boeken van atheïsten en sceptici. Waarom niet? Omdat alle boeken geschreven zijn met een bedoe­ling, alle auteurs hebben een agenda, en alle auteurs (of de meeste althans) geloven wat ze schrijven! Maar dat betekent nog niet dat wat ze schrijven onwaar of niet objectief is. Hoewel auteurs bijna nooit neutraal tegenover hun onderwerp staan (ze worden gedre­ven door persoonlijke betrokkenheid), kunnen ze hun onderwerp desondanks objectief presenteren.
Overlevenden van de holocaust die over hun ervaringen schreven, waren bijvoorbeeld geen neutrale partij. Ze waren er vurig van overtuigd dat de nazi’s fout zaten en voelden zich gedreven om hun ervaringen vast te leggen, opdat de wereld de holocaust nooit zou vergeten en hopelijk niet nog eens dezelfde fout zou maken. Zorgde hun gedrevenheid of hun agenda ervoor dat ze de feiten verdraaiden? Niet per se. Sterker nog, hun gedrevenheid had mis­schien wel het tegenovergestelde effect. Als mensen gedreven zijn, gaan ze soms overdrijven, terwijl anderen juist des te nauwgezetter en preciezer te werk gaan om niet de geloofwaardigheid van de boodschap die ze willen overbrengen te ondermijnen.
Zoals zal blijken in dit boek menen wij dat de auteurs van de Bijbel dezelfde nauwgezette en precieze werkwijze hebben gehan­teerd, een werkwijze die wij ook in dit boek hebben proberen te hanteren. (En als u het boek uit hebt, horen we graag van u of u vindt dat we daarin geslaagd zijn.)
Als u een scepticus bent, bedenk dan dat u onze woorden moet geloven of verwerpen op grond van de bewijzen die we aanvoeren en niet omdat we bepaalde godsdienstige opvattingen hebben. We zijn allebei christen, maar dat zijn we niet altijd geweest. We zijn door bewijzen tot geloof gekomen. Dus het feit dát we christen zijn, doet niet ter zake. Het gaat om de vraag waarom we christen zijn. En daar draait het om in dit boek.
Ik heb te weinig geloof om een atheïst te zijn
Norman L. Geisler & Frank Turek
U kunt het ebook hier downloaden of lezen.

Reacties zijn gesloten.