Jezus, meer dan een timmerman

In zijn verzet tegen het Christendom stuitte schrijver op argumenten die hij van zijn kant onmogelijk kon weerleggen en die tenslotte voor hem het overtuigende bewijs leverden dat Jezus Christus inderdaad mens-geworden God was. Deze ontdekking heeft zijn leven radicaal veranderd. In onderhavig boek haalt hij enige van de meest doorslaggevende argumenten aan die ertoe geleid hebben zijn sceptische houding ten opzichte van de godheid van Jezus Christus te herzien. Steeds weer wijst hij op Degene die zijn leven totaal veranderd heeft: Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer, die nu aanspraak maakt op heel zijn leven.

Jezus, meer dan een timmerman
Josh McDowell

U kunt het ebook hier downloaden of lezen.

Reacties zijn gesloten.