Atheïsten geloven in wonderen: vijf voorbeelden

Atheïsten geloven dat alles is ontstaan door zuiver materiële processen – het universum, het leven, de geest en moraliteit. Maar hebben zij een rationele, logische basis voor dit geloof? Atheïsten geloven in wonderen, magie.

Atheïsten profileren zich vaak als intelligent, logisch, wetenschappelijk, rationeel, enzovoorts. Ze deden zelfs een voorstel om zichzelf ‘brights’ (verlichten) te noemen! De agressieve ‘nieuwe atheïsten’, zoals Richard Dawkins, Sam Harris en anderen, schilderen degenen onder ons die in een bovennatuurlijke Schepper geloven graag af als irrationeel, onwetenschappelijk, onintelligent, onwetend, of zelfs als ‘hulpbehoevend’ (Dawkins). De entertainmentindustrie versterkt deze beeldvorming vaak door ‘religieuze’ mensen voor te stellen als hansworsten of boerenkinkels. Dit met name bij christenen en vooral kerkleiders. Bijna nooit worden zij voorgesteld als een universiteitsprofessor.

De werkelijkheid staat haaks op deze voorstellingen. Isaac Newton, het grootste wetenschappelijke intellect aller tijden, was een gelovig christen, evenals andere grondleggers van de moderne wetenschap. Onderzoeken hebben meermaals aangetoond dat mensen die sterk vasthouden aan het gezag van de Bijbel het minst geneigd zijn bijgelovig te zijn, in tegenstelling tot de gemiddelde de facto atheïst. Een atheïst uitte zelfs zijn ergernis over het feit dat ‘sommige van de intelligentste en best geïnformeerde mensen’ die hij kende christenen waren.

Verder lezen: https://logos.nl/atheisten-geloven-in-wonderen-vijf-voorbeelden/

Reacties zijn gesloten.