Bezorgdheid

Mensen maken zich vaak zorgen, hebben angsten of zijn onrustig. Zorgen over de gezondheid, de kinderen, de partner, het werk, de financiële situatie, de toestand in de wereld, etc. Zorgen drukken terneer, kunnen depressief maken, verlammen. Zorgen kunnen alle vreugde uit het leven wegnemen.
Het is vaak funest om je leven te laten beheersen door zorgen. Maar soms gebeurt het, weet je niet hoe je je zorgen en je angsten los moet laten.
Wees niet bang, vrees niet, maak je geen zorgen… Er schijnen in totaal 365 bijbelverzen te zijn waarin ons wordt geboden niet bang te zijn.
Maar we leven in een gevallen wereld, angst is onderdeel van ons bestaan tot Jezus terugkomt.
Wat kunnen we dan doen met onze angst en bezorgdheid?
In het Bijbelboek Matteüs leert Jezus hoe wij om moeten gaan met bezorgdheid, maar wat is dat soms moeilijk!
Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?
En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet.
Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen.
Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zo veel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen?
Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben.
Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
(Matteüs 6:25-34)

In Spreuken 12:25 staat:
Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.
In Filippenzen 4:6-7 lezen we:
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.
Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
1 Petrus 5:7 zegt:
Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.

God wil ons leren ons vertrouwen op Hem alleen te stellen, in de vaste zekerheid dat ons leven in Zijn hand is, wat er ook gebeurt. Hij wil Zijn rust en Zijn vrede in ons hart geven. Zet je angst en bezorgdheid om in een gebed om kracht, moed en bescherming. Verander je angst voor de toekomst in een gebed voor dat wat je verlangt.
God belooft te zorgen voor mensen die op Hem vertrouwen. Wie met vertrouwen bij de dag leeft, wordt niet verteerd door bezorgdheid.

Bron

Bron/schrijver onbekend

Reacties zijn gesloten.