Joodse feestdagen

NB: bovenstaand overzicht toont de liberaal-joodse feestkalender. Orthodoxen hanteren een iets afwijkende feestkalender, waarbij ook nog eens meespeelt of men in of buiten Israël viert.

Op bijzondere dagen worden de megilloth (feestrollen) gereciteerd. Dat zijn deze vijf boeken:

  • Esther: Poeriem
  • Hooglied: Pesach
  • Klaagliederen: 9e Ab (Tisha be-Av, treurdag ondergang Jeruzalem. 22 juli 2018 en 11 augustus 2019)
  • Prediker: op de sabbath tijdens Soekot
  • Ruth: Sjawoe’ot

Het Pascha is de jaarlijkse herinnering hoe God Israël uit Egypte bevrijd had. Zij dankten God dat Hij hen van de dood had gered en uit het land van de slavernij en de zonde weggeleid had.

Zie ook: Christelijke feestdagen

Bronnen en informatie
Verder lezen

Reacties zijn gesloten.