Lijden en kwaad

waarom lijden en kwaad?

Uiteindelijk bestaat er op de vragen van “het waarom van lijden en kwaad” geen antwoord dat we volledig kunnen begrijpen. We kunnen als eindige menselijke wezens nooit een oneindige God volledig doorgronden (Romeinen 11:33-34). Soms denken we dat we begrijpen waarom God iets doet, alleen om later te ontdekken dat dit een ander doel diende dan wij oorspronkelijk dachten. God bekijkt de zaken vanuit een eeuwig perspectief. Wij bekijken de zaken vanuit een aards perspectief.

Wij zullen het volledige doel en belang van ons leven pas kennen als we erop kunnen terugkijken vanuit het perspectief van de eeuwigheid.

Waarom plaatste God de mens op aarde als Hij wist dat Adam en Eva zouden zondigen en daarmee het kwaad, de dood en veel leed onder de mensheid zouden brengen? Waarom schiep Hij ons niet gewoon in de Hemel waar we perfect en zonder lijden zouden zijn?
Het beste antwoord dat ik heb gevonden, is het volgende:
God heeft deze wereld aan mensen gegeven. De mens heeft een keuze tussen goed en kwaad. Want zonder keuze, geen vrijheid. God is verantwoordelijk voor de gift van vrijheid. De mens is verantwoordelijk voor wat hij met deze vrijheid doet.
God de schuld geven van zoveel wereldproblemen is onze eigen verantwoordelijkheid negeren. We kunnen God de schuld geven van honger in Afrika, maar waarom krijgen wij het als mensheid niet voor elkaar om meer dan voldoende voedsel eerlijk te verdelen?

God negeert de onrechtvaardigheid niet maar zal er op Zijn vastgestelde tijd een einde aan maken.

Duisternis is de afwezigheid van licht, kou de afwezigheid van warmte. En op eenzelfde manier is het kwaad de afwezigheid van het goede, of beter: het kwaad is de afwezigheid van God. God hoefde het kwaad niet te scheppen; Hij hoefde alleen maar toe te staan dat een afwezigheid van het goede mogelijk zou zijn.
God heeft het kwaad niet geschapen, maar Hij staat het kwaad wel toe. Als God geen ruimte had gelaten voor de mogelijkheid van het kwaad, dan zouden zowel de mensheid als de engelen God dienen omdat het een verplichting zou zijn, niet omdat het hun eigen keuze was. Hij wilde geen “robots” die Zijn wil alleen maar uitvoerden omdat ze zo “geprogrammeerd” waren. God liet de mogelijkheid van het kwaad toe, zodat wij werkelijk een keuzevrijheid zouden hebben en er oprecht voor zouden kunnen kiezen om Hem al dan niet lief te hebben en te dienen.
Liefde is pas echt als je het vermogen hebt om niet lief te hebben. Als iemand ervoor kan kiezen om God niet lief te hebben, maar er desondanks voor kiest om God lief te hebben, dan maakt dat een werkelijke liefdesrelatie met God mogelijk.

Het kwaad is een neveneffect van liefde. Lijden en dood zijn een neveneffect van het kwaad (Romeinen 5:12). God zegt in de Bijbel dat dit neveneffect slechts tijdelijk is. Het kwaad dient het beperkte doel om werkelijke liefdesrelaties tussen schepping en Schepper mogelijk te maken, en het kwaad zal verdwijnen wanneer dit doel is bereikt. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid. (1 Johannes 2:17)

Als iemand weet wat lijden is, dan is het God wel. Hij bleef niet afwezig toekijken hoe de wereld kapot ging. Hij stuurde zijn Zoon Jezus de wereld in.

Het belangrijkste is God te vertrouwen en te volgen. Hij belooft ons Zijn hulp om ons door de problemen heen te helpen en ons op een hoger plan te brengen. Door trouw te blijven, werken wij mee aan de toekomst, aan de strijd om alles wat fout is in deze wereld ten goede te doen keren en te herstellen. Een nieuwe hemel en aarde.

God geeft vaak pas een oplossing voor onze problemen als wij Hem vertrouwen en doorgaan met wat we moeten doen (sta op en ga!).

Richt je op wat nog moet komen (nieuwe hemel en aarde) als oplossing voor teleurstellingen.

In de Bijbel wordt er op gewezen niet achterom te kijken maar vooruit, naar wat God van een schijnbare tragedie kan maken. Op het moment van de pijn zelf lijkt het soms onmogelijk dat er ooit iets goeds uit kan voortkomen. Het is ons niet duidelijk hoe leed of kwaad veranderd kunnen worden in een reden tot dankbaarheid en vreugde. Maar toch verwacht God dat we daar op vertrouwen en in geloven.

Keer je, voordat je merkt dat je uitgeput en nutteloos geworden bent, tot God die belooft jouw zondelast weg te nemen en te vervangen door een levensdoel, waarvan de vervulling een vreugde is.
Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht. (Mattheüs 11:28-30)

God geeft je genoeg kracht om trouw te blijven aan Zijn doel met jouw leven.

Soms zijn de verdrietigste tijden in ons leven tegelijkertijd die momenten waarin je het gevoel hebt dichter dan ooit bij God te zijn.

God gaf Job (zie boek Job in de Bijbel) geen antwoord op zijn vragen, maar door Gods aanwezigheid verdwenen al zijn vragen als sneeuw voor de zon. Job begreep dat God zich persoonlijk om hem bekommerde en dat God de wereld regeert. Dat was voldoende.
Zowel Job als Prediker (zie boeken Job en Prediker in de Bijbel) komen tot inzicht dat wij niet in staat zijn het leven te doorgronden en in dit leven nooit de betekenis van ons handelen kunnen overzien, want veel blijft voor ons verborgen.

Als alles je is ontnomen, zul je ontdekken dat Jezus alles is wat je nodig hebt.

Verdriet en vreugde kunnen naast elkaar bestaan, misschien dat de pijn nooit weggaat maar God kan alles in ons leven gebruiken. Ik realiseer me dat de pijnlijke dingen in mijn leven er wel voor hebben gezorgd dat ik de persoon ben die ik nu ben.

De opstanding is zo geweldig dat ieder die gelooft voortaan alle gebrokenheid en ellende van het leven recht in de ogen kan kijken.

Soms trek ik me terug om te genieten van de rust en stilte, de eenzaamheid, en de zonsopgang. Het gaat er gewoon om iets te doen wat me terugbrengt naar mijn hart en naar het hart van God.

Verder lezen

Reacties zijn gesloten.