Dieroffers

God gebruikte in de tijd van het Oude Testament dieroffers om zijn volk iets leren over geloof. De zonde moet serieus genomen worden. Wanneer de mensen offerdieren zagen doden, werden ze zich bewust van de ernst van hun zonde schuld. Gods wetten en offers waren gemaakt om echte toewijding te bewerkstelligen. De ceremonies en rituelen waren voor de Israëlieten de beste manier om hun leven op God te richten

Offers waren de Oudtestamentische methode van God, waardoor mensen vergeving konden vragen voor hun zonden en zo de relatie met Hem te herstellen.

Omdat God een God van liefde en genade is besloot Hij vanaf het allereerste begin dat Hij naar onze wereld zou komen en Zelf zou sterven om te betalen voor de schuld van alle mensen. Dit deed hij door zijn Zoon (Jezus) die, hoewel hij God bleef, mens werd.

Sinds Jezus de straf voor ons heeft gedragen, staan er geen sancties meer op overtreding, maar is er vergeving (Hebreeën 10:15-18). Er is daarom geen offerdienst meer nodig en geen bemiddeling door priesters.

Lees verder

Reacties zijn gesloten.