Doop

De doop is de zichtbare markering van onze toetreding tot de gemeente van Jezus Christus. Het is ook een zichtbaar teken van wat christen-zijn inhoudt. Het symboliseert de reiniging van zonde, het sterven en het opstaan met Christus tot een nieuw leven, en het levende water van de Heilige Geest die in ons leven is gekomen.

Jezus Zelf gaf zijn discipelen de opdracht heen te gaan, al de volken tot zijn discipelen te maken en hen te dopen:  Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. (Matteüs 28:18-19)

Lees verder

Reacties zijn gesloten.