Doop

De doop is de zichtbare markering van onze toetreding tot de gemeente van Jezus Christus. Het is ook een zichtbaar teken van wat christen-zijn inhoudt. Het symboliseert de reiniging van zonde, het sterven en het opstaan met Christus tot een nieuw leven, en het levende water van de Heilige Geest die in ons leven is gekomen.

Jezus Zelf gaf zijn discipelen de opdracht heen te gaan, al de volken tot zijn discipelen te maken en hen te dopen (Matteüs 29:19).

Reacties zijn afgesloten.