Mannen in de Bijbel

De Bijbel bevat de geschiedenis van heel wat mannen die van belang zijn geweest op geestelijk gebied. Meestal blonken ze uit door hun daden, die van verstrekkende betekenis waren.
Onderstaand  een overzicht van achttien – er zouden er meer te noemen zijn – van zulke mannen met een korte vermelding van wat hen kenmerkte:

Adam wandelde ooit met God in de hof en kende een ongelooflijke intimiteit met Hem. Hij had een leven waar wij alleen maar van kunnen dromen.
Het beeld dat je krijgt van Adam na de wegzending is dat hij wist dat hij het verprutst had, maar die doorging met er het beste van te maken in een bijzonder trieste situatie. Adam hief het hoofd omhoog en ging door met zijn opdracht.
Levensles:
Hou je niet bezig met achterom kijken en bedenken hoe je leven had kunnen / moeten zijn. Pak de de draad weer op en probeer het beste van te maken van wat er nog voor je ligt.

Noach was een man van geloof, die rotsvast op God vertrouwde in een tijd waarin niemand zich daarmee bezig hield. Hij deed alles wat God hem had opgedragen.

Job voelt intuïtief aan dat hij beter af is wanneer hij op God blijft vertrouwen, dan wanneer hij alle hoop laat varen, hoe ver God ook schijnt te zijn.
Jobs leven leert ons je niet af te keren van God ondanks moeiten of vreugde. Vertrouw erop dat Hij goed is en alles onder controle heeft.

Abraham was gehoorzaam aan Gods roeping. Hij was bereid om alles op te geven wat hij had.

Jakob oogstte wat hij zaaide. Hij maakte vele verkeerde keuzes. Hij leerde door schade en schande. Toch was God er altijd bij, over hem wakend.
Als je iets verpest hebt, leer je les er dan uit. Zet het vervolgens van je af en pak de draad weer op.
Let altijd op het grotere geheel. God zal het werk dat Hij in jou begonnen is ook afmaken.

Jozef bleef zuiver en vluchtte voor de verleidingen die op zijn pad kwamen.

Mozes is het toonbeeld van iemand die door moeiten en vele jaren heen leerde aan zichzelf te sterven, en te ontwikkelen in karakter.

Kaleb en Jozua keken niet naar de obstakels maar naar de mogelijkheden en vertrouwde daarbij op God. Zij kozen voor mogelijkheden en hoop i.p.v. obstakels en pessimisme.

Het leven van Achan leert dat zonde doorwerkt in je eigen leven maar ook in het leven van je omgeving en nageslacht.

Het leven van Ehud leert dat je over je angst heen kunt stappen als je vertrouwt op God. Hij was kalm, doortastend en niet bang voor confrontatie.

Het leven van Gideon leert dat wij niet hoeven te twijfelen aan God. Wees gehoorzaam en vertrouw God.

Het leven van Simson leert ons dat God ondanks onze zonde genadig, geduldig, barmhartig en vol van liefde is maar er komt een tijd dat het genoeg is geweest.
Elk gelovig man die zijn leven in gehoorzaamheid aan God en zijn wetten leefde, kwam zeer goed terecht.

David leerde om met zijn donkere kant af te rekenen. Hij maakte misstappen maar had berouw en bekeerde zich.

Salomo had alles maar bleef uiteindelijk niet op koers.

Elisa leert ons dat wij geroepen zijn om als krachtig smakend zout te zijn, dat bederfwerend werkt en het rottingsproces stopt.

Nehemia leeft ons dat om grote doorbraken te kunnen bereiken twee dingen in evenwicht moeten zijn: gebed en actie.

Daniel leert ons moed te hebben om God te vertrouwen en ons leven te leven waarvoor je geroepen bent.

Jesaja plaatste gehoorzaamheid aan God boven zijn persoonlijk welzijn, populariteit en welvaart.

Rol van de man
  1. Priester van zijn gezin (vertegenwoordigen van je gezin naar God toe, voorbede doen voor je gezin)
  2. Profeet (God vertegenwoordigen naar je gezin, een voorbeeld zijn, onderricht geven)
  3. Koning (gezin regeren met discipline waarin liefde en kracht op de juiste wijze gecombineerd worden, stellen van grenzen, beschermen)

Kinderen hebben tijd nodig om te verwerken, dingen onder de knie te krijgen, om dingen te overdenken. Rust, ruimte, dingen in je eigen tempo verwerken, je kunnen uiten.
We vergen te veel van onze kinderen, ze moeten te veel.

  • Waarden worden niet aan kinderen geleerd, ze worden door hen opgevangen.
  • De kern van het vaderschap ligt in het simpele ‘er zijn’ op cruciale momenten.

De taak van een vader is een veilige haven zijn voor zijn kinderen. Een haven waar altijd de lichten branden, waar rust, vrede en vreugde zijn, waar een kind zich veilig voelt en groeien kan, waar hij zich geborgen weet.

Lees verder

Reacties zijn gesloten.