Schepping en/of evolutie?

Informatie over het ontstaan van de aarde, het universum en het leven

Niets kan niet iets voortbrengen. Alles moet voortkomen uit iets wat al bestaat.

Aanwijzingen dat er een almachtige Schepper moet bestaan

 • Wet van oorzaak en gevolg.
 • Planmatigheid en de orde in het heelal.
 • Ieder mens heeft een unieke persoonlijkheid hetgeen inhoudt dat de mens meer is dan een stukje materie.
 • Creatie van een oneindig universum en natuurwetten. Wetenschappers stellen de kans dat het universum bij toeval is ontstaan op 1 op 10 60(nullen). Het universum bestaat uit miljarden melkwegstelsels (glacis) die weer bestaan uit miljarden zonnen (sterren) met daaromheen weer planeten. De onmetelijke Melkweg waarin wij leven draait met de snelheid van 800.000 km per uur. Maar zelfs met deze snelheid heeft het 200 miljoen jaar nodig om een draai te maken.
 • Het universum, de aarde, het leven en mensen vertonen eenvoudigweg te veel ‘toevalligheden’ om het product van toeval te zijn.
 • Leven ontstaat niet uit dode materie. Er is leven in miljoenen vormen. Leven ontstaat door een Levengever.
 • Er bestaat leven in een schijnbaar dood zaadkorreltje. In laboratorium kan een graan- of bloemzaadje volledig scheikundig worden geanalyseerd en zelfs worden nagemaakt. Maar er zit geen leven in. Hoe weet ieder zaadje welke vormen en kleuren het moet produceren.
 • Leven op deze aarde komt voort uit reeds bestaand leven en dat leven plant zich voort in dezelfde soort. Een eencellige brengt geen olifant voort, ook niet na tien miljoen jaar.
 • Vele aspecten in dit leven getuigen van een creatieve Schepper: het universum, de sterrenstelsels en planeten, de zon en maan, de natuurwetten, de geboorte van een kind, de werking van ons verstand, ons hart en ziel.
 • De Schepper laat ons niet in onwetendheid. Hij openbaart Zichzelf door Zijn Woord en Geest aan ieder mens die Hem oprecht zoekt. Dat is waar Jezus tweeduizend jaar geleden voor naar de aarde kwam.
 • Profetieën van de profeten van duizenden jaren geleden worden vervuld, speciaal en heel duidelijk met betrekking tot Israël.

Het secularisme heeft nog steeds niet eens de meest basale verklaring voor waarom er morele verplichting bestaat als God niet bestaat.
Als we individueel onze waarden creëren, op grond waarvan kunnen we andere mensen dan dwingen om die te aanvaarden.

Bronnen en informatie
Aarde is niet plat in de Bijbel
Lees verder

Reacties zijn gesloten.