Vrouwen in de Bijbel

De Bijbel bevat de geschiedenis van heel wat mannen die van belang zijn geweest op geestelijk gebied. Meestal blonken ze uit door hun daden, die van verstrekkende betekenis waren. Maar de Bijbel beschrijft ook diverse vrouwen die ons tot voorbeeld zijn geweest en meestal gaat het dan om de toewijding voor de zaak van God die ze aan de dag legden. Onderstaand  een overzicht van acht – er zouden er meer te noemen zijn – van zulke vrouwen met een korte vermelding van wat hen kenmerkte:

Mirjam kon onder druk snel denken en handelen, was bekwaam in leiding geven en maakte liederen. Zij bleef staan kijken wat er met de kleine Mozes zou gebeuren die in een mandje   caan de Nijl was toevertrouwd (Exodus 3:4-10). Door haar toedoen werd Mozes thuis door zijn moeder opgevoed en dat is van verstrekkende betekenis geweest voor zijn ontwikkeling en voor de keus die hij later maakte om zich het lot van zijn broeders, de Israëlieten, aan te trekken.

Debora is de enige vrouw die tot Richter is aangesteld. Ook was zij een profetes. Zij was daadkrachtig in haar optreden en leiding van het volk Israël.

Aan Ruth is een heel boek in de Bijbel gewijd (Ruth 1-4) en daarin wordt beschreven     de keus van Ruth voor de God van Israël.

Ook aan Esther is een heel boek gewijd (Esther) en dat beschrijft hoe zij met moed en levensgevaar voor de belangen van haar volk is opgekomen en het voor vernietiging bewaard heeft.

Maria van Behtanië zat aan de voeten van Jezus om naar Zijn onderwijs te luisteren (Lukas 10:38-42).

Maria Magdalena was door Jezus bevrijd van zeven demonen en zorgde samen met andere vrouwen voor Zijn onderhoud (Lukas 8:2; Matteüs 27:56 en 28:1). De Heer Jezus  verscheen het eerst aan haar (Lukas 24:10; Johannes 20:1 en 11-18).

Dorcas was een discipel die uitblonk door goede werken en weldaden. God liet gebeuren dat zij uit de dood werd opgewekt (Hd 9:36-43).

Lydia is de eerste bekeerling in Filippi. Zij liet zich dopen en stelde haar huis open voor Paulus, Silas en Lukas.

Reacties zijn afgesloten.