Wat is een christen?

De eerste keer dat er sprake was van ‘christenen’ lezen we in de Bijbel: “Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd” (Handelingen 11:26). Het woord wordt ook gebruikt in Handelingen 26:28 en 1 Petrus 4:16.
De mensen die geloofden dat Jezus God was, kozen er ook voor om te leven zoals Hij. Het resultaat was dat een groep mensen in Antiochië de volgelingen van Jezus wat plagend gingen aanduiden met zijn titel: ‘Christus’.
De term ‘christenen’ is minder belangrijk dat de geestelijke waarde die het illustreert. 
Christenen weten dat God van hen houdt. Ze erkennen dat hun rebellie hen van God heeft gescheiden. Dit noemt de Bijbel ’zonde’. Ze weten dat Jezus naar de aarde gekomen is om te sterven en op te staan en zo vergiffenis mogelijk te maken.

Door God zijn onze zonden vergeven en weggenomen. 

Christenen zijn ingegaan op Gods aanbod door te besluiten niet langer voor zichzelf te leven, maar God toe te staan hen te veranderen en te worden zoals Hij het heeft bedoeld.
Veel mensen denken dat ze op een bepaalde manier moeten gaan leven als ze christenen willen worden. De bijbel laat zien dat het niet om een bepaald gedrag gaat, maar om een besluit om in te gaan op Gods aanbod van vergeving.
Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. (Efeziërs 2:8-9)
Het is wel zo dat mensen anders gaan leven als ze christen worden. Dat komt omdat een relatie met God andere mensen van hen maakt. Mensen hebben allerlei redenen om goed te doen, maar een christen doet het in de eerste plaats uit liefde tot God.
Zie ook Christelijk geloof en Christelijk leven.

Bronnen en informatie
Lees verder

Reacties zijn gesloten.