De bijbelse weg voor de nood van homofielen – Specifieke pastorale onderwerpen – Stichting Promise

Homoseksualiteit is een thema waarmee veel mensen, ook christenen, worstelen en/of er geen raad mee weten. Het is een gevoelig thema omdat seksualiteit een ingrijpend onderdeel is van het mens-zijn en er mede daarom sprake is van grote nood bij hen die homofiele gedachten en gevoelens ervaren. De nood is vaak verergerd doordat ook (of vooral?) christenen op een verkeerde manier ermee zijn omgegaan. Het is ook controversieel omdat er over diverse aspecten verschillend wordt gedacht, mede door verschuivingen in het postmoderne denken (39). Een zorgwekkende ontwikkeling is dat bepaalde waarheden uit Gods Woord meer en meer in twijfel worden getrokken. Wie geestelijk geopende ogen heeft, herkent de inspirator hierachter en zijn duivelse strategie.Gezien de huidige actualiteit van het onderwerp (veel aandacht in bladen en op internet; commotie over een folder in het Reformatorisch Dagblad, etc.) is de bedoeling van dit artikel om diverse misverstanden weg te nemen, een dam op te werpen tegen de ondermijning van Gods Woord en te wijzen op een bijbelse weg voor de oplossing van de nood van homofielen.
Lees verder: https://www.stichtingpromise.com/de-bijbelse-weg-voor-de-nood-van-homoseksuelen.html

Reacties zijn gesloten.