De Vader groter dan Jezus?

Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. (Johannes 14:28)

Uitleg

Jezus zei dat de Vader groter was dan Hij, niet omdat Jezus niet God is, maar omdat Jezus ook mens was, en als mens was Hij (tijdelijk) in een lagere positie.
…..die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen (Hebreeën 2:9 )
…..zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. (Matteüs 20:28)
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. (Filippenzen 2:5-8)

Jezus heeft twee naturen. Jezus ontkende niet dat hij God was. Hij erkende alleen het feit dat hij ook een mens was. Jezus is zowel God als mens. Als mens was hij in een mindere positie dan de Vader. Hij had de menselijke natuur bij zichzelf toegevoegd (Kolossenzen 2:9). Als mens was Hij onderworpen aan de wetten van God, zodat Hij degenen die onder de wet waren, namelijk zondaars, zou kunnen verlossen (Galaten 4:4-5). Hij werd mens om voor ons mensen te sterven.
Een vergelijking is te vinden in de huwelijksrelatie. Bijbels is de man groter in positie en gezag dan zijn vrouw, maar hij is niet anders van aard, en hij is niet beter dan zij. Zij delen dezelfde natuur – zij zijn menselijk, en zij werken samen door liefde.
Dus, zolang Jezus op aarde bleef in de vorm en positie van een nederige dienaar/slaaf, die vervolging, beledigingen, geweld en vervolgens de schaamte van het kruis onderging, zou de Vader groter zijn in positie en eer. Zodra Jezus terugkeerde naar de hemel, om naast de Vader te zitten, zou Hij niet langer in die staat van vernedering zijn. Hij zou weer dezelfde goddelijke heerlijkheid en soevereine autoriteit met de Vader delen die Hij had voordat hij als mens naar de aarde kwam:
En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. (Johannes 17:5)
Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld. (Johannes 17:24)

Zo was de Vader dus groter in functionele hiërarchie, niet in essentie en aard.

Conclusie

Jezus zei dat de Vader groter was dan Hij, niet omdat Jezus niet God is, maar omdat Jezus ook mens was, en als mens was Hij (tijdelijk) in een lagere positie.

Bronnen en informatie
VERDER LEZEN

Reacties zijn gesloten.