Gods almacht

Kan God een steen maken die Hij niet kan tillen?

De vraag “kan God een steen maken die Hij niet kan tillen? is een reactie op God’s almacht, zoals die door christenen beleden wordt. God zou niet almachtig zijn als Hij de steen niet zou kunnen maken, maar ook niet als Hij die wel zou kunnen maken, want in dat geval zou Hij die niet kunnen tillen.
Op het eerste gezicht lijkt de denkbeeldige steen in strijd te zijn met Gods almacht, maar is dat het geval?

Atheïstische filosofen als JL Mackie en Saul Kripke leggen uit dat deze paradox niet een geldig bezwaar is tegen het bestaan van God. Almacht moet niet gezien worden als de mogelijkheid om elke actie uit te voeren, maar elke actie die logisch gezien mogelijk is. Beschrijvingen van zaken die logisch onmogelijk zijn, zoals een gehuwde vrijgezel, of een vierkante cirkel, zijn per definitie betekenisloos. Almacht betekent het uitvoeren van datgene wat potentieel mogelijk is. Het is logisch mogelijk voor God een steen van elk denkbare gewicht op te tillen.
De zin: ‘God die een steen maakt die Hij Zelf niet kan tillen’, beschrijft dus hetzelfde als: ‘iemand die in staat is elke denkbaar gewicht op te tillen, creëert een steen die zo zwaar is dat hij die niet op kan tillen.’ Deze zin omschrijft iets dat logisch gezien net zo onmogelijk is als het bestaan van een ‘gehuwde vrijgezel’ of een ‘vierkante cirkel’ en is daardoor betekenisloos.

De Bijbel zegt over God dat er veel dingen zijn die Hij door Zijn aard niet kan doen. Zoals liegen (Hebreeën 6:18), Zichzelf verloochenen (2 Timotheüs 2:13) en het onrecht onbestraft laten (Genesis 18:25).

Conclusie

Almacht wil niet zeggen dat alles kan. Datgene wat niet kan, kan niet!

Verder lezen

Reacties zijn gesloten.