Het zwaard?

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. (Matteüs 10:34)

Uitleg
Matteüs 10:34-36Lucas 12:51-53

Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.

Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid.

Want van nu aan zullen er vijf in één huis verdeeld zijn, drie tegen twee en twee tegen drie.

Zij zullen tegen elkaar verdeeld zijn: vader tegen zoon, en zoon tegen vader, moeder tegen dochter, en dochter tegen moeder, schoonmoeder tegen haar schoondochter, en schoondochter tegen haar schoonmoeder.

Context is de sleutel tot Jezus woorden. In Matteüs 10:34 spreekt Jezus over de verdeeldheid die zal komen, zelfs onder familieleden, over hun geloof of gebrek aan geloof in Hem. In dat opzicht is Hij gekomen om de verdeeldheid te brengen. Deze context is ook gerelateerd aan Lucas 12:51.
Het blijkt dus niet te gaan over oorlog, maar over verdeeldheid, scheiding en haat binnen families.
Het zijn waarschuwende woorden van Jezus in Matteüs 10:34, waarbij we ‘zwaard’ als beeldspraak moeten verstaan: weest voorbereid, ook je eigen familie kan zich vanwege het Evangelie / het volgen van Mij (Jezus) tegen je keren en je verstoten!
Het is mogelijk en ook de ervaring van vele gelovigen dat men door het Evangelie / het volgen van Jezus een vreemdeling voor zijn familie wordt, ja erger, door de familie verstoten of zelfs gedood wordt.

Vrede en het zwaard zijn de twee keerzijden van het Koninkrijk Gods. De komst van Jezus de Messias brengt enerzijds vrede, heil, maar anderzijds oordeel, scheiding, verdrukking en vervolging.
Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want Ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie. (Johannes 15:19)

Conclusie

Jezus bedoelt hier dat het al dan niet Hem liefhebben en volgen, verdeeldheid zal brengen binnen families.

Bronnen en informatie
VERDER LEZEN

Reacties zijn gesloten.