Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (Matteüs 27:46)

Uitleg

Een veelgehoorde kritiek op de goddelijkheid van Jezus Christus is Matteüs 27:46 waarin Jezus roept: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?
Hoe kan Jezus God zijn als hij zei dat God hem verlaten had?

Het historische verslag van Jezus is niet alleen in de Evangeliën van het Nieuwe Testament verkondigd, het was ook voorzegd in het Oude Testament. De 100% profetische nauwkeurigheid maakt de Bijbel uniek onder alle boeken in de wereld.

Psalm 22 is een rijke bron van deze Oude Testamentische Messiaanse profetieën (profetieën over de komende Messias).
Bij de kruisiging werd Jezus bespot en niet geloofd door veel van de omstanders. Jezus reageert met zijn uitspraak, een letterlijke verwijzing naar Psalm 22:
Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? (Psalm 22:2)
Jezus citeerde deze Psalm om zo hun aandacht te trekken naar de gehele inhoud van die Psalm en het feit dat daarin Jezus en zijn lijden en sterven aan het kruis al duizend jaar van tevoren waren voorzegd.
Volgens Joods gebruik impliceert het citeren van het begin van een Psalm (of hoofdstuk / boek / e.d.) een verwijzing naar heel de hele Psalm (of hoofdstuk / boek / e.d.).
In Psalm 22 spreekt David over eigen ervaring, zijn gevoel alsof God hem verlaten had. Was David ook werkelijk door God verlaten? Nee, ook als je verder de psalm leest, zie je dat David nog steeds vertrouwde dat God zijn geroep zou horen:
“Hij wendt zijn blik niet af van wie wordt vernederd”. (Psalm 22:25)

Ook Jezus vertrouwt  op Golgotha Zijn geest toe aan Zijn Vader en riep uit: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest. (Lucas 23:46)
Jezus geloofde dus echt wel dat Zijn Vader er was en Hem hoorde. Daarom, lijkt het mij een uiting van het diepe gevoel van verlatenheid. Maar de Vader heeft de Zoon nooit werkelijk verlaten.

Conclusie

In Matteüs 27:46 citeerde Jezus Psalm 22:2 om zo de aandacht te trekken naar de gehele inhoud van Psalm 22.

Bronnen en informatie
VERDER LEZEN

Reacties zijn gesloten.