Teken van Jona (3 dagen en 3 nachten)?

Jezus antwoordde: Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. (Matteüs 12:39-40)

Uitleg

Jona was één van de grote profeten van Israël en hij werd door God geroepen om te preken in een Assyrische stad genaamd Nineve om de aanstaande ondergang te proclameren. Jona vluchtte echter op een schip naar Tarsis en toen een grote storm de boot heen en weer begon te schudden werd hij overboord gegooid en door een grote vis opgeslokt. Na drie dagen in de vis werd hij levend uitgespuwd en ging hij werkelijk naar de stad.

Jezus sprak over zijn driedaagse internering in de maag van de vis als “het teken van Jona” en zei dat het het enige teken was dat hij bereid was te geven aan de ongelovige joden
Christenen zijn het met enkele uitzonderingen, universeel eens, dat Jezus gekruisigd werd op een vrijdag en dat Hij op de daaropvolgende zondag uit de dood opstond
De joodse dag werd gemeten van de zonsondergang tot zonsondergang. Als Jezus drie dagen van 24 uur lang in het graf was, dan kon hij niet op de derde dag opgewekt zijn omdat de derde dag nog niet was voltooid. Hij zou op de vierde dag opgewekt moeten worden om de drie dagen van 24 uur te voltooien, en dan zou het geen zin hebben om te zeggen dat hij op de derde dag was opgewekt. Dus wat is er aan de hand?

Dag 1Dag 2Dag 3
Vrijdag start op zonsondergang op donderdagVrijdag eindigt op zonsondergangZaterdag start op zonsondergang op vrijdagZaterdag eindigt op zonsondergangZondag start op zonsondergang op zaterdagZondag eindigt op zonsondergang
nachtdagnachtdagnachtdag

Kruisiging

Sabbat

Opstanding

De oplossing is simpel als we rekening houden met het feit dat in die tijden, tweeduizend jaar geleden, de Joden een deel van een dag, hoe klein ook, rekenden als een hele dag wanneer zij opeenvolgende tijdsperiodes berekenden. Omdat Jezus in de vrijdagmiddag in de tombe werd gelegd, daar de gehele zaterdag was, en iets voor de dageraad op de zondag (de zondag begon officieel bij zonsondergang op de zaterdag volgens de Joodse kalender) opstond, kan er geen twijfel zijn dat hij in de tombe was voor een periode van drie dagen.
De uitspraak drie dagen en drie nachten is een manier van spreken die we vandaag de dag nooit gebruiken. Voor de betekenis ervan moeten we dus kijken naar het gebruik als een Hebreeuwse alledaagse uitdrukking in de eerste eeuw en niet beoordelen of interpreteren volgens de taalstructuur of manieren van spreken in een erg verschillende taal in een veel later tijdperk.
Dus we zien duidelijk dat “drie dagen en drie nachten” in de Joodse terminologie, niet noodzakelijk een volledige periode van drie werkelijke dagen en drie werkelijke nachten betekent, maar dat het slechts een uitdrukking was om een deel van de eerste en de derde dag uit te drukken.
Belangrijk op te merken is dat van een gelijk aantal dagen en nachten gesproken werd, zelfs als de het aantal werkelijke nachten één minder was dan de dagen waarnaar verwezen werd.

Bronnen en informatie
VERDER LEZEN

Reacties zijn gesloten.