Vragen ter overdenking

Waar draait het om in het christelijk geloof?

Het christelijk geloof roept mensen op tot het maken van een keuze. De keuze om of God lief te hebben, naar Hem te luisteren en je door Hem te laten veranderen tot de persoon die Hij bedoeld heeft, of je leven in eigen hand nemen, los van God, en doen waar je zelf zin in hebt. Je wordt uitgenodigd op het evangelie (het goede nieuws) in te gaan, ermee te leven, en dan, gaandeweg, kunnen wij ons iets gewaarworden. In de eigen ervaring wordt de waarheid en betrouwbaarheid van de boodschap bevestigd.
Bekering (ingaan op het evangelie) vereist het aannemen van een nieuw levensideaal en levensdoel. Het vereist een overschakeling op een nieuwe levenshouding, levensinstelling en levensinvulling. Door je te bekeren wordt je een ander mens en krijg je een totaal andere gerichtheid. Het volgen en leren van Jezus is het belangrijkste in je leven. 

Waarom ben ik christen?
  • De Bijbel vertelt het verhaal van verleden, heden en toekomst en ik kies ervoor om me daaraan vast te klampen en Jezus te geloven op zijn woord. 

God heeft alles geschapen. Hij houdt van ons en wil contact met ons. God verlangt naar een persoonlijke relatie met ons. Een relatie gefundeerd op liefde, trouw en toewijding.
God vraagt van ons christelijk te leven. Dit houdt in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te voorzien in ons eigen levensonderhoud en dat van ons gezin, ons als goede ouders en burgers te gedragen, ons in te zetten voor de kwaliteit en leefbaarheid van de samenleving (welzijn en welbevinden, fatsoen, veiligheid, bestrijden van armoede en kwaad).
Wij hebben een hoopvolle toekomst: er is leven na de dood, God zal alles herstellen en een nieuwe hemel en aarde vestigen.

  • Ik geloof omdat het waar is, het is waar omdat het werkt: historische/archeologische bevestiging bijbel, profetieën en beloften die zijn uitgekomen of nog uitkomen, levens die positief veranderen, eigen levenservaringen, geschiedenis en bestaan volk Israël, Jezus woorden, daden, dood en opstanding, getuigenissen van christenen en niet-christenen
  • Tot wie zullen wij (anders) heengaan? Er is geen alternatief dat geloofwaardig is en werkt.
  • Onze bronnen zijn historisch betrouwbaar, ondersteund door de archeologie, gebaseerd op ooggetuigenverslagen en bevestigd door niet-christelijke geschriften. 
  • Honderden Joden die altijd geloofden dat een mens nooit God kon zijn. Door de opstanding zijn zij gaan geloven en ontstond de kerk.
  • Getuigenissen / het leven van christenen. Het geheim van de groei van het christelijk geloof is altijd geweest: de kwaliteit van de levensstijl van degenen die het evangelie hebben ontdekt en die het vervolgens doorgeven.
Wat is geloven?

Geloven is ervoor kiezen om je toe te vertrouwen aan God, dwars door moeilijkheden, beproeving, verdriet en teleurstelling heen, en te vertrouwen op Zijn beloftes. 

Wat betekent God voor je?

God is voor mij schepper en begin van alles. Een almachtig God, rechtvaardig rechter en liefhebbende Vader die van ons houdt en contact met ons wil. God verlangt naar een persoonlijke relatie met ons. Een relatie gefundeerd op liefde, trouw en toewijding.

Wat betekent Jezus voor je?

Jezus is de Zoon van God, diegene die laat zien wie God is en hoe God wil dat wij leven. Tevens is hij diegene die voor ons de weg heeft vrijgemaakt naar God door voor ons te sterven.

Waarom bijbel lezen?

God zoeken en de Bijbel lezen en overpeinzen geeft me inzicht in wat echt belangrijk is en wat niet. Het leert mij de juiste keuzes te maken en christelijk te leven. 

Wat betekent de kerk voor je?

De kerk is het huisgezin van God, een baken van liefde, geborgenheid en compassie, een stukje Koninkrijk van God op aarde.

Wat betekent het om christen te zijn?

Christen worden is het begin van een nieuw leven. God komt in je leven, geeft je leven een nieuwe richting, een nieuwe manier van dingen zien, van denken en doen. Hij leidt je een proces in van karaktergroei en gedragsverandering om te worden zoals God je bedoeld heeft. Een proces van vallen, opstaan en weer doorgaan. Onderweg naar een nieuwe hemel en nieuwe aarde.
Weten dat ik een geliefd kind van God bent, dat ik vergeving heb, een hoopvolle toekomst, eeuwig leven.

Wat is de zin / het doel van ons leven?

Zin van het leven: christelijk te leven vanuit een relatie met God, een relatie gefundeerd op liefde, trouw en toewijding. En dat met het oog op een hoopvolle toekomst.

Reacties zijn gesloten.