Waar zei Jezus “Ik ben God, aanbid mij”?

Het komt nogal eens voor dat moslims in discussies gebruik maken van hun bekende slogan: “Waar zei Jezus in de Bijbel “Ik ben God, aanbid mij”?

Hoe zit het eigenlijk?

Zei Jezus echt dat Hij God was?

Toen Jezus tegen zijn luisteraars zei “Ik en de Vader zijn één” begrepen ze precies daaruit dat Jezus beweerde God te zijn. Feitelijk is dit de reden voor de Joden geweest om Jezus te willen doden.
Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!’ (Johannes 10:33)

Op een andere plek gebruikte Jezus de naam die de God van Israël gebruikte om zich bekend te maken aan Mozes. Jezus gebruikte zelfs de context van de Torah. Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik. (Johannes 8:58)
Het klinkt als tegen een Moslim zeggen”Ik ben je God, Allah”. Probeer dat maar niet in Saudi Arabië te zeggen. Ze zouden je ervoor willen ombrengen. En precies dat gebeurde na de bewering van Jezus. Ze wilden Jezus stenigen, de straf voor godslastering. Het is wel duidelijk dat iedereen begreep wat Jezus hier zei: “Ik ben de God van Israël”.
En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. (Exodus 3:14)
Dus… zei Jezus dat Hij God was? Ja. Maar gebruikte Hij de precieze woorden “Ik ben God?” Nou nee. Die quote kan je nergens in de Bijbel vinden. Maar het punt is dat Jezus niet deze precieze woorden hoeft te gebruiken om te beweren dat Hij goddelijk is.

Zei Jezus dat Hij God was?

Maar Jezus gaat dan verder met “En u zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen met de wolken van de hemel.” (Marcus 14:62) Hier flipten de mensen op. Waarom? Omdat Jezus in principe hier zei “Er komt een ander moment waarin geoordeeld zal worden. En dan zullen jullie niet mij oordelen. Ken je die persoon uit de profetie van Daniël? Nou, dat ben Ik.”
De hogepriester heeft het niet verkeerd begrepen. Zijn reactie was nogal heftig! Jezus zegt hier dat hij God is en iedereen zal hem aanbidden? Het komt nog bovenop de dingen die al eerder waren gebeurd zoals mensen hun zonden vergeven (Marcus 2:5-11, Lucas 5:20-24). En hij spreekt de mensen ook niet tegen die hem aanbaden of hem God noemden (Johannes 20:28-29)
Zie ook https://kruisdrops.nl/christendom/jezus/ voor bijbelteksten, uitspraken en daden van Jezus die bewijzen dat Jezus God is.

Jezus zei dat hij God was

Als je eerlijk kijkt naar de historische documenten dan zul je zien dat ook voor de eerste christenen logisch was om te geloven in de goddelijkheid van Jezus: Jezus zei immers zelf dat hij God was. Jezus werd zelfs veroordeeld vanwege het feit dat ze haarfijn begrepen dat Jezus dit zei.
Dus als iemand vraagt: “Heeft Jezus gezegd dat Hij God was?” Dan kan je gerust “Ja” zeggen. Jezus zei het door een combinatie van woorden en daden.

Bronnen en informatie
VERDER LEZEN

Reacties zijn gesloten.