Zoon van God

Jezus is niet de Zoon van God in dezelfde zin als waarin wij over een vader en zoon denken, waarbij er een ouderlijke relatie bestaat tussen God en bv. Maria. God trouwde niet om vervolgens een zoon te krijgen. Jezus is de Zoon van God in de zin dat Hij de manifestatie van God in menselijke gedaante is. Het concept van Jezus als Gods Zoon is een uitdrukking van de relatie tussen de twee en hun gedeelde Goddelijke aard.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. (Johannes 1:1-4)

De titel ‘Zoon van God’ is dezelfde als de titel ‘Woord van God’. Beide verwijzen naar diegene die de zichtbare uitdrukking is van de onzichtbare God, niet alleen toen Hij mens werd en de naam Jezus kreeg, maar in zijn essentiële wezen door de eeuwigheid heen.
Christenen geloven dat er één schepper is. God de Vader schiep alles, maar deed dit via de Zoon, Zijn Woord.
Dus de uitdrukking ‘Zoon van God’ betekent: degene door wie God zichzelf openbaart, degene door wie God alles schiep, degene door wie God de mensen redt van hun zonden, degene door wie God de wereld liefheeft en degene door wie God iedereen zal oordelen.
De Zoon van God is Gods openbarende, scheppende, reddende, oordelende en liefhebbende vertegenwoordiger.

  • Toen zeiden allen: ‘U bent dus de Zoon van God?’ Hij antwoordde: ‘U zegt dat Ik (Jezus) het ben.’ (Lucas 22:70)
  • en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’ (Lucas 3:22)
  • Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar hem!’ (Lucas 9:35)
  • Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is weet alleen de Zoon en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. (Lucas 10:22)
  • Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. (Lucas 1:32)
bronnen en informatie
Verder lezen

Reacties zijn gesloten.