Het teken van Jona: Lag Jezus drie dagen en drie nachten in het graf?

In dit artikel wil ik het hebben over het teken van Jona, of over de dag waarop Jezus is opgestaan. Jezus vergelijkt zijn eigen dood met Jona die in de buik van de grote vis zat. Jezus zegt (Matt. 12:40): ‘Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven.’

En daar is het probleem. Want volgens de traditie stierf Jezus op vrijdag en stond Hij op zondag op. Dat zijn geen drie dagen en drie nachten, aldus de critici.

Lees verder: https://karshardebol.wordpress.com

Reacties zijn gesloten.