Inspirerende uitspraken van Tim Keller (1950-2023)

In 2023 overleed de wereldberoemde pastor en auteur Tim Keller op 72-jarige leeftijd. Met zijn bediening is hij talloze mensen tot steun en bemoediging geweest. In zijn boeken, tijdens preken en lezingen en op andere manieren deed hij tal van inspirerende uitspraken over God, Jezus en het christelijk geloof.

De kern van het christelijk geloof
 • “Dit is het evangelie: wij mensen zijn zondiger en schieten meer tekort dan we ooit willen geloven. Tegelijkertijd zijn we in Jezus Christus meer geliefd en geaccepteerd dan we ooit durven hopen.”
 • “Het evangelie houdt in dat ik zo zondig ben dat Jezus voor mij moest sterven. Maar ik ben ook zo geliefd en gewaardeerd dat Jezus voor mij wílde sterven. Dit leidt tegelijkertijd tot diepe nederigheid en vertrouwen. Ik kan me aan niemand superieur voelen, maar hoef aan niemand iets te bewijzen.”
 • “De kern van de zekerheid van ons christelijke geloof is niet hoeveel ons hart op God gericht is, maar hoe onwankelbaar Zijn hart op ons is gericht.”
Jezus Christus
 • “Toen Jezus Christus in de tuin van Gethsemane was daalde de ultieme duisternis op Hem neer. Hij wist wat er zou gaan komen, maar liet je toch niet in de steek en stierf voor jou. Als Jezus jou niet in de steek liet in Zijn eigen duisternis, in die ultieme duisternis, waarom zou Hij je dan nu wel in je eigen duisternis alleen laten?”
 • “Wij weten zeker dat God op ons roepen zal antwoorden omdat er een verschrikkelijke dag in de geschiedenis was waarop Hij op het roepen van Jezus niet antwoordde. Het gebed van Jezus kreeg te maken met de afwijzing die wij zondaren verdienen. En juist daardoor worden de gebeden van zondaren wél ontvangen terwijl we dat niet verdienen.”
Redding
 • “Uiteindelijk is het niet de kracht van jouw geloof waardoor je gered wordt maar Degene waarin je gelooft.”
 • “Gods genade en vergeving zijn gratis voor de ontvanger, maar duur voor de Gever. Vanaf het begin van de Bijbel wordt duidelijk dat God niet kan vergeven zonder offer. Niemand die ernstig onrecht is aangedaan kan de dader ‘zomaar vergeven’. Als je vergeeft, betekent dat dat je verlies en schuld op je neemt. Je draagt het zelf. Daarom is alle vergeving kostbaar.”
 • “Gods genade is niet bedoeld voor mensen die zicht moreel gezien beter achten dan anderen. Het is juist bedoeld voor de mensen die toegeven dat ze falen in dit leven en erkennen dat ze een Redder nodig hebben.”
Bijbel
 • “Moderne mensen zijn geneigd om de Bijbel te onderzoeken op aspecten die ze niet kunnen accepteren. Christenen zouden het andersom moeten doen: de Bijbel ons laten onderzoeken op aspecten in ons leven die God niet kan accepteren.” 
 • “Als je het christendom niet wilt accepteren omdat een deel van de Bijbelse leer beledigend voor je is, ga je ervan uit dat als er een God is, Hij geen opvattingen zou moeten hebben die jou van streek kunnen maken.”
 • “In deze wereld zijn goede dingen, moeilijke dingen en de beste dingen. Gods liefde, glorie, heiligheid en schoonheid behoren tot de beste dingen. De leer van de Bijbel is dat de weg naar de beste dingen niet langs de goede dingen, maar langs de moeilijke dingen gaat.”
Kerk en religie
 • “De kerk is een ziekenhuis voor zondaren, geen museum voor heiligen.”
 • “Kerken die gevuld zijn met egoïstische, zelfingenomen en moralistische mensen zijn buitengewoon onaantrekkelijk. Ze spreken zich vaak veroordelend uit naar de buitenwereld terwijl er intern veel conflicten en verdeeldheid waar te namen zijn. Als een van hun leiders een misstap maakt, wordt hij tot een zondebok gemaakt. Er zijn miljoenen mensen in dit soort kerken opgegroeid waardoor ze al op jonge leeftijd afscheid namen van het christendom en er eigenlijk tegen zijn ingeënt. Farizeeën en hun onaantrekkelijke leven laten veel mensen in verwarring over de ware aard van het christendom.”
Dood en opstanding
 • “Als Jezus daadwerkelijk uit de dood is opgestaan, zul je alles moeten accepteren wat Hij heeft gezegd. Als hij niet uit de dood is opgestaan, waarom maak je jezelf dan druk om wat Hij heeft gezegd? Het gaat er niet om of je jezelf kan vinden in wat Hij heeft gezegd, maar of Hij wel of niet is opgestaan uit de dood.”
 • “Het enige wat de dood kan doen bij christenen is hun leven oneindig veel beter maken.”
 • “Ik ben dankbaar voor alle mensen die de afgelopen jaren voor me gebeden hebben. Ik ben dankbaar voor mijn familie die van me houdt. Ik ben dankbaar voor de tijd die God me op deze aarde gegeven heeft. Maar nu ben ik klaar om Jezus te ontmoeten. Ik kan niet wachten om hem te zien.”

Reacties zijn gesloten.