Islam en de Bijbel

Inleiding
We voelen allemaal de Syncretisme verleiding, welke vandaag over de aarde waait. Syncretisme is het idee of gevoel dat het in religie allemaal om dezelfde dingen gaat. God is in alle culturen en religies tegenwoordig, alleen met andere namen en rites, gebruiken en gewoonten. Wanneer we dit voegen bij het moderne levensgevoel, waarbij onze wereld als een global village beleefd wordt en tegenstellingen snel aanleiding geven tot conflict en het conflict veelal religieus bepaald lijkt te zijn, dan is de syncretistische verleiding groot. We willen geen geweld of oorlog maar vrede. Wanneer tegenstellingen tussen volken en culturen te herleiden zijn tot godsdiensttwisten, dan is het een verleidelijke gedachten alle culturen terug te voeren tot een één-wereldreligie.
Wij herkennen het streven van de Babelgemeenschap:
– één stad, economie,
– één toren, religie,
– één naam, hoogmoed (Genesis 11:4).
Met een schijnvrede zal de wereld gelokt worden, een valse gerustheid en het Babel van de oudheid zal nog eenmaal in de steigers komen, maar het zal niet bestendigd worden. (1 Thessalonicenzen 5:3, Openbaring 18-19).

Lees verder: https://www.zoeklicht.nl

Reacties zijn gesloten.