Jezus vs Mohammed

Jezus kwam niet als veroveraar, maar als verkondiger van het goede nieuws van Gods Koninkrijk. Hij dwong nooit mensen hem te volgen, maar nodigde hen uit. Dit verschil in manier van aansluiten zegt echter ook iets over de verschillende doelstellingen van Jezus en Mohammed. Islam betekent onderwerping. Voor onderwerping is geen liefde en overtuiging nodig maar de keuze om te gehoorzamen omdat dit nu eenmaal van je verwacht wordt. Voor Jezus is het doel geen slaafse onderwerping, maar geloof, de diepe overtuiging dat wij God nodig hebben, dat hij te vertrouwen is en dat hij onze liefde waard is. Deze overtuiging kan nooit afgedwongen worden. Daarom kunnen christenen ook nooit iemand bekeren, want het diepste van de ziel van mensen ligt buiten ons bereik.

Omdat het in de islam niet gaat om die zielsovertuiging maar om onderwerping, is moslim worden eenvoudig. Er hoeft slechts een belijdenis van een zin opgezegd te worden, namelijk dat er geen god is buiten Allah en dat Mohammed zijn profeet is.
Als je als moslim je bekeert tot een andere godsdienst dan ben je je leven niet zeker.
Jezus ging heel anders om met afvalligheid. Nergens wordt in de Bijbel christenen opgeroepen om afvalligen om te brengen.

Voor een moslim is onderwerping een plicht. Voor een christen is het leren kennen van Jezus een voorrecht. We zeggen niet voor niets dat we worden gered. Het is het ontvangen van eeuwig leven, het geadopteerd worden in het gezin van God, de vergeving van onze zonden en zoveel meer dingen die waardevoller zijn dan iets wat de wereld te bieden heeft. Dat je gered wordt van de dood, dat is niet iets dat je moet geloven want anders gaat je kop eraf. Dat is iets dat je mag ontvangen als geschenk. En bij het oordeel dat komt, zal God zelf recht doen en afrekenen met zijn vijanden. Dat hoeven wij niet te doen. Zolang er nog tijd is, roepen wij mensen op om op het genade-aanbod van Jezus in te gaan.

De kracht van het koninkrijk van Mohammed was dat hij zijn vijanden veroverde. De kracht van het koninkrijk van Jezus is dat hij voor zijn vijanden stierf en de dood zelf van zijn ultieme kracht beroofde. Onze hoop ligt niet in het veroveren van de aarde, maar in de Koning die komt en zelf alles nieuw zal maken.

Bron en schrijver onbekend

Reacties zijn gesloten.