Migranten vormen bedreiging voor Nederlandse cultuur

Door de massa-immigratie van de afgelopen jaren is onze samenleving ingrijpend aan het veranderen. Terecht maken heel wat christenen zich daar grote zorgen over, reageert ds. D. Heikoop.
In het artikel ”Kies voor Bijbelse houding tegenover vluchteling” (RD 17-8) roept Frank van Putten op tot een ruimhartige toelating van vluchtelingen tot de welvaart die wij in het Westen hebben. Hij verwijst daarvoor verschillende keren naar de Bijbel. Het is de vraag of zijn beroep op de Bijbelse boodschap terecht is.

Waarom zou het geen barmhartigheid zijn, wanneer mensen pleiten voor opvang van vluchtelingen in de regio en bereid zijn daarvoor de kosten te betalen? Dan voldoen zij toch ook aan het voorbeeld dat Jezus geeft? Is de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan niet juist een voorbeeld van het uitbesteden van zorg?

Aanpassing vereist
De auteur stelt dat de vluchtelingen van vandaag net zo ruimhartig behandeld moeten worden als de vreemdeling over wie de Bijbel spreekt. Zijn verwijzing naar de Bijbel is echter eenzijdig. Hij noemt alleen die teksten waarin de Bijbel oproept om vreemdelingen in Israël rechtvaardig en barmhartig te behandelen.

Maar er staat meer. In de Bijbel wordt aan vreemdelingen ook de eis gesteld dat zij zich aanpassen aan de wetten en voorschriften die in Israël gelden, ook op godsdienstig gebied (Leviticus 18:26; 24:22). Zo mag de vreemdeling net als de Israëliet geen bloed eten (Leviticus 17:12 en 13). De vreemdeling mag de Naam van de Heere niet lasteren (Leviticus 24:16). De vreemdeling moet zich houden aan alle voorschriften rond het paasfeest (Numeri 9:14), hij moet vuuroffers brengen (Numeri 15:14) en hij moet de sabbat houden (Deuteronomium 5:14). Kortom: de vreemdeling moet de Heere vrezen en Zijn wetten houden (Deuteronomium 31:12). Pas wanneer hij bereid is zich aan te passen aan de wetten van het land Israël is hij volgens de Bijbel welkom.

Christenen die hun land ontvluchten en bereid zijn zich aan de wetgeving in Nederland aan te passen, zouden dan ook in Nederland opvang moeten krijgen. Maar moet die opvang ook geboden worden aan vreemdelingen die niet bereid zijn zich aan te passen? Momenteel worden er groepen mensen binnengelaten die Joden haten, homoseksuelen vijandig bejegenen, vrouwen minderwaardig vinden, een afkeer hebben van onze democratie enzovoort. Volgens dr. R. Koopmans, die onderzoek deed in zes landen, houdt de meerderheid van de moslimimmigranten in West-Europa er fundamentalistische opvattingen op na. Dat uit zich in hun houding tegenover onder anderen vrouwen, homoseksuelen en Joden. Is het werkelijk barmhartig om deze groepen in ons land te halen?

lees verder: https://www.rd.nl/migranten-vormen-bedreiging-voor-nederlandse-cultuur-1.1509302

Reacties zijn gesloten.