Willem Ouweneel | Wat is de beste bijbelvertaling?

Vorige week vertelde ik dat tijdens de Dordtse Synode besloten werd tot de vervaardiging van de zogenoemde Statenvertaling (SV). Vóór die tijd hadden we o.a. al de Delftse Bijbel (1477), … Continue Reading →

Migranten vormen bedreiging voor Nederlandse cultuur

Door de massa-immigratie van de afgelopen jaren is onze samenleving ingrijpend aan het veranderen. Terecht maken heel wat christenen zich daar grote zorgen over, reageert ds. D. Heikoop. In het … Continue Reading →

De bijbelse weg voor de nood van homofielen – Specifieke pastorale onderwerpen – Stichting Promise

Homoseksualiteit is een thema waarmee veel mensen, ook christenen, worstelen en/of er geen raad mee weten. Het is een gevoelig thema omdat seksualiteit een ingrijpend onderdeel is van het mens-zijn … Continue Reading →

Een indrukwekkend pleidooi van een Joodse volgeling van Jezus

De Joodse dr. Michael Brown heeft een groot verlangen om zijn volk te bereiken met het Evangelie. Zonder dat Evangelie was hij zelf als drugsgebruiker gestorven. Nu gaat hij regelmatig … Continue Reading →

Zes verschillen tussen Allah en de God van Israël – CIP.nl

de God van Israël Farshid Seyed Mehdi was een fanatieke moslim. Na zijn bekering tot het christendom vluchtte hij naar Nederland. Daar ontdekte hij dat de Bijbel en hijzelf Joodse … Continue Reading →

Israël, Gods eerstgeboren zoon

In Exodus 4;22 wordt Israël Gods ‘eerstgeboren zoon’ genoemd. Onze christelijke kerkvaders gingen voorbij aan deze belangrijke vermelding en fabriceerden een theologie die weliswaar Jeshua, de eniggeboren Zoon omhelsde, maar … Continue Reading →

Orgaan- en weefseltransplantati​e

Niet voor niets heeft de Tweede Kamer en ook de Eerste Kamer uitgebreid gedebatteerd over de donorregistratie. Alleen al aan de registratie zitten inderdaad veel ingrijpende haken en ogen aan. … Continue Reading →

De westerse marxistische elites en de Jodenhaters in het Vaticaan willen van Israël een sharia-staat maken!

„Israël staat aan de frontlinie van de strijd tegen een moorddadige ideologie, die ons allemaal wil uitroeien”, schreef Julian Reichelt, de hoofdredacteur van Duitse krant “Bild-Zeitung”.Volgens de Koran mag Israël … Continue Reading →