Taak christenen

Het is onze taak als christenen om mensen bij Jezus te brengen. Daar heeft God u voor geroepen. Stop met eindeloos oreren en uiteenzetten van allerlei leerstellige gedachten. Verkondig het Evangelie! Onthoud de mensen het allerbelangrijkste niet.
De jongeren verwachten dat ze van ons, als ouderen en predikers, iets goeds horen. Geen bestraffing omdat ze zo slecht zijn, geen eindeloze oeverloze verhalen uit het verleden, maar in prediking en gesprek verwachten ze, en hopen ze vurig iets te horen waaraan ze zich kunnen optrekken. En zoiets hebben we in handen: het Woord van God. Laat dat spreken en zoek anderen op om samen onze jeugd te helpen en aan de kerk te bouwen. Niet aan mijn kerk maar aan de Kerk: de gemeente van de Here Jezus Christus.

Reacties zijn gesloten.