Waarom is het zo belangrijk om een kind van God te zijn?

Als je gelooft in Jezus, ben je een kind van God. Wat betekent het om een kind van God te zijn? Waarom is dat zo belangrijk en zo mooi?

God houdt van je

De Schepper van de hemel en de aarde, de Schepper van het heelal houdt van je. Hoe bijzonder is dat? Hoeveel sterren zijn er in het heelal? Neem eens een theelepeltje zand en probeer te tellen hoeveel zandkorrels erin zitten. Bedenk dan hoeveel zandkorrels er op de hele wereld zijn. Waarschijnlijk zijn er meer sterren in het heelal dat er zandkorrels op aarde zijn. God is de Schepper en de Koning van dat hele heelal. In dat grote heelal heeft Hij jou op het oog. Hij kent jou. Hij ziet jou. Hij houdt van jou. Hij is je Vader.

Mocht je ooit twijfelen aan de liefde van je Vader, denk dan aan de prijs die Hij betaald heeft om je Vader te worden. De eniggeboren Zoon van God, gaf Zijn leven zodat jij een kind van God zou mogen worden. De Vader trok Zijn liefde terug van Zijn Zoon, die het uitriep “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”, zodat wij altijd door Hem geliefd zouden zijn.

In de Bijbel staat het verhaal van Abraham die Izak moest offeren (Genesis 22). Het is haast niet te geloven dat God hem vroeg zijn eniggeboren zoon tot in de dood te laten gaan. Omdat we weten hoe diep ouderliefde gaat, kunnen we het verhaal nauwelijks verdragen. Izak werd op het laatste moment gespaard. Maar eeuwen later gaf God Zijn eigen Zoon tot in de dood. Jezus werd niet op het laatste moment gespaard. Hij stierf. Zo verdiende Hij het eeuwige leven voor ieder die in Hem gelooft. Zo lief heeft God je.

God zorgt voor je

Een vader toont zijn liefde voor de kinderen onder andere door te zorgen dat ze alles krijgen wat ze nodig hebben, als hij dat maar enigszins voor elkaar kan krijgen. Toch schieten vaders daarin tekort. Ik heb mijn best gedaan voor mijn kinderen, maar ik weet dat ik verre van perfect ben geweest. Op elke vader valt wat aan te merken.

Maar de Here God heeft die beperkingen niet. Hij zorgt voor je. Hij geeft je leven, lucht om te ademen, voedsel om te eten, een huis om in te wonen, kleren om te dragen, mensen om je heen om lief te hebben, luxe om van te genieten. Wat een goede Vader is Hij. Dat Hij zo machtig is, roept natuurlijk de vraag op: hoe zit het dan als het wel fout gaat? Als mijn werk ophoudt, als mijn lichaam zwakker wordt, als relaties fout lopen? Dan zijn er een paar zekerheden. Ten eerste: God houdt van je en is je niet vergeten. Ten tweede: het ontbreekt Hem niet aan de macht om je probleem op te lossen. Dat betekent dat er een ander plan van Hem achter zit. Dat kunnen we lang niet altijd aanwijzen. Maar wat er in ieder geval altijd een aspect van is, is dat de Here God niet wil dat we tevreden zijn met wat deze aarde ons te bieden heeft. Twijfel er in ieder geval nooit aan: Hij zorgt voor je. Hij geeft je nu wat nodig is, en Hij bereidt je voor op een eeuwigheid die heerlijker is dan je je nu voor kunt stellen.

Je hoort bij God

Je bent onderdeel van Zijn gezin. Als je een kind van God bent, dan roep je “Abba, vader”. Je communiceert met Hem. Je bidt tot Hem. Je luistert naar Zijn Woord. Je zingt voor Hem. Je komt samen met Zijn gezin, de kerk. Je hoort bij Hem. Als je tot Hem roept, mag je ook verwachten dat Hij antwoordt. Hij zal je leiden, door Zijn Heilige Geest die in je hart is uitgestort.

Je lijkt op God

Je lijkt op de Zoon van God, Jezus Christus. Dat gebeurt niet in een keer. Je kunt in de loop van je leven veranderen. Als we opgroeien in het geloof, gaan we steeds meer lijken op de Here Jezus. Ook dat is onderdeel van kind van God zijn. De familiegelijkenis wordt steeds meer zichtbaar in je.

Je hebt zekerheid

Als je vader en je moeder je niet aanvaard hebben, dan slaat dat de bodem onder je bestaan uit. Het is heel moeilijk daar bovenuit te komen. Maar je mag weten dat je een Vader in de hemel hebt die je nooit vergeet, die je nooit zal teleurstellen, die je nooit laat vallen en die je nooit afschrijft. Daarom mag je met vreugde door het leven gaan. Je bent niet afhankelijk van de goedkeuring van je werkgever. Je bent niet afhankelijk van de goedkeuring van je omgeving. Je bent niet afhankelijk van de goedkeuring van de jongens of de meisjes. Je bent niet afhankelijk van de goedkeuring van je trainer met sport. Je bent zelfs niet afhankelijk van de goedkeuring van je aardse ouders. De Here God, Schepper van hemel en aarde, heeft je lief. Hij heeft je aanvaard. Hij heeft je liefgehad toen je nog een zondaar was. Je hoeft Zijn goedkeuring niet te verdienen. Je hoeft alleen Zijn liefde te ontvangen.

Je bent een erfgenaam

Het woord ‘erfgenaam’ wordt in de Bijbel op een bijzondere manier gebruikt. Wat heb je eraan erfgenaam van God te zijn? God sterft toch niet! Nee, maar de erfenis die God belooft krijg je niet bij Gods dood, maar bij je eigen dood. Dan krijg je de hemel. En aan het eind van deze wereld ga je met Christus regeren op de nieuwe aarde. Dat is je erfenis: een eeuwige heerlijkheid. Kind van God zijn is dus niet alleen belangrijk voor de tijd, maar heeft ook een grote betekenis voor de eeuwigheid.

Kind van God zijn is de grootste zegen die er is. Laat dat je identiteit zijn, door het geloof in Jezus Christus.

Bron en informatie

https://www.bijbelwoord.nl/waarom-is-het-zo-belangrijk-om-een-kind-van-god-te-zijn/? door Marten Visser

Reacties zijn gesloten.