Home

Kruisdrops.nl wil primair (basis)informatie geven over het christelijk geloof, het christen zijn, de apologetiek (geloofsverdediging) en Israël / het Joodse volk.
Secundair willen wij ons richten op het doorgeven van belangrijk en relevant nieuws over christelijk geloof en christenen.

Voor verwijzingen naar teksten in de Bijbel gebruiken wij de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) of de Herziene Statenvertaling (HSV).

Zie voor meer informatie over ons en wat wij geloven: kruisdrops.nl/over-ons

Reacties zijn afgesloten.