Home

Kruisdrops.nl geeft (basis)informatie en nieuws over het christelijk geloof, het christen zijn, geloofsverdediging (apologetiek) en Israël / het Joodse volk.

Voor verwijzingen naar teksten in de Bijbel gebruiken wij meestal de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) of de Herziene Statenvertaling (HSV).

God vraagt niets, Hij biedt iets aan.

Reacties zijn afgesloten.