Home

Kruisdrops.nl geeft (basis)informatie en nieuws over het christelijk geloof, het christen zijn, geloofsverdediging (apologetiek) en Israël / het Joodse volk.

Voor verwijzingen naar teksten in de Bijbel gebruiken wij meestal de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) of de Herziene Statenvertaling (HSV).

Zie voor meer informatie over ons en wat wij geloven: Over ons
Zie voor een overzicht van alle pagina’s en onderwerpen: Sitemap

Reacties zijn afgesloten.